Nepārtrauktu uzlabojumu kultūras ieviešana DNB Servisa centrā 19.09.2019.


Šī gada pavasarī jau tikāmies DNB Servisa centrā Rīgā un tagad BEA biedriem ir atkārtota iespēja uzzināt, kā strādā DNB šis centrs, kas ir paveikts uzlabojumu jomā līdz šim, kādi mērķi vēl jārealizē. Pasākums norisināsies 19.09.2019. no pulksten 12.45.

2012. gadā DNB BANK ASA, kas ir lielākā finanšu institūcija Norvēģijā, izveidoja DNB Rīgas servisa centru. Galvenais DNB Rīgas servisa centra mērķis ir nodrošināt augstākā līmeņa servisu bankas klientiem Norvēģijā. Uzņēmumā tiek piekopts skandināvu menedžmenta stils un radīta draudzīga, dinamiska  un uz cilvēkiem orientēta darba vide. Piecu gadu laikā kopš tā dibināšanas, DNB Rīgas servisa centra darbinieku skaits ir pastāvīgi palielinājies un šobrīd tajā strādā vairāk nekā 300 darbinieki.

Dienas kārtība:

12.45 - 13.00 Ierašanās pasākumā
13.00 - 13.30 Atklāšana, BEA jaunumi, par uzņēmumu
13.30 - 14.15 Ekskursija
14.15 - 14.30 Kafijas pauze
14.30 - 15.15 LEAN SetUp + SuperUser
15.15 - 15.30 Kafijas pauze
15.30 - 16.30 Grupu darbs
16.30 - 17.00 Diskusija, noslēgums
 

Uzņēmuma adrese: 

Gustava Zemgala gatve 74 k-1, Rīga, LV-1039, Latvia, A ieeja

Automašīnu novietošanas nosacījumi:

Maksas stāvvieta noradītajā adresē – EuroPark autostāvvieta.

! Dalība pasākumā BEA biedriem par brīvu.

! Dalība pasākumā 1 viesim no katra uzņēmuma un priekšroka tiks dota to uzņēmumu pārstāvjiem, kuri šajā servisa centrā vēl nav bijuši.

! Piesakoties pasākumam dalībnieks piekrīt, ka pasākuma norises laikā dalībnieks var tikt fotografēts vai filmēts, un iegūtās fotogrāfijas var tikt izmantotas asociācijas publicitātes materiālos mājas lapā un sociālajos tīklos. 
 

 
Pieteikšanās slēgta!