Asociācijas valde

 

Vladislavs Sorokins

Solvay Business Services Latvia, Nepārtrauktu uzlabojumu, ISO un nepārtrauktas darbības nodrošināšanas vadītājs

Pieredze: LEAN ieviešanas koordinēšana Lexel Fabrika SIA: vairāku montāžas plūsmu parbūve izmantojot KAIZEN Blitz metodi pēc SPS (Schneider Production System) principiem (VSM, ergonomika, MP&H, 5S, SIM (Short Interval Management), Red& Green Traffic sheets, SMED, vizuālās DI saskaņošana ar FMEA analīzi); Sperre Baltic: galvenās ražošanas līnijas optimizācija, izmantojot KAIZEN Blitz metodi. Svarīgāko KPI ieviešana un strukturēšana. Personāla motivācija un apmācības, komunikācijas optimizācija. BEA: vadījis BEA laboratorijas HGF Riga un Spectre Latvia, vairākkārt dalījies savā pieredzē BEA pasākumos.

     

 

Anita Stukāne

BEA 

Pieredze finanšu sektorā, vadot nodaļu, kur īpaši svarīga ikdienas sastāvdaļa - procesu efektivizācija caur Lean, 5S un baltās tāfeles ieviešanu. Strdājot BEA, nostiprinātas zināšanas par efektivitātes metodēm, padziļināti izpētītas un izprastas biedru vajadzības.

     

 

Karīna Kazmina

Accenture Latvijas filiāle, Projektu vadības struktūrvienības vadītāja

Karīna Kazmina ir Accenture Latvija ir atbildīga par LEAN metodoloģijas pasniegšanu un iedzīvināšanu organizācijā. 5 gadus vadījusi un konsultējusi finanšu iestādi procesu uzlabojumu iekšējo projektu īstenošanā un  struktūrvienību produktivitātes uzlabošanā. Tagad konsultē Accenture klientus Eiropā procesu uzlabošanas jautājumos.  Efektīva procesu pārvaldība bija interesanta vienmēr, jau ieviešot jaunus bankas pakalpojumus un procesus. LEAN instrumentus uzlabojumos sāka pielietot 2011. gadā.

     

 

 

Ginta Grandāne

Biznesa efektivitātes asociācijas eksperte un līdzdibinātāja. SIA Gemba, palīgs uzņēmumiem efektivitātes metožu apguvē un ieviešanā.

Realizētas Lean programmas Spectre Latvia SIA un Tele2 Shared Service Center SIA, Apmācīti darbinieki par Lean bankās, apdrošināšanas kompānijās un ražošanas uzņēmumos, piem. Dinex Latvia SIA, AS Baltikums Bank, AS BTA, LR Finanšu ministrija. Sadarbībā ar Latvijas Universitāti realizētas plašas apmācības par Lean studentiem. Ilggadēja pieredze gūta Nordea Bank AB Latvijas filiālē. Zināšanas par Lean un TPS apgūtas pie starptautiski atzīta eksperta Michael Fuchs.

     

 

 

Sandis Babris

Brabantia Latvia SIA, rūpnīcas direktors

Strādā ar Lean metodēm kopš 2006. gada, vadot dažādus uzlabojumu projektus Latvijā un ārvalstīs. Pilnveidojis metodoloģiju administratīvo procesu uzlabošanai (finanses, iepirkumi, HR u.c.). Lasa lekcijas par vadības un efektivitātes tēmām Banku Augstskolā un Latvijas Universitātē.

     

 

Baiba Drēgere - Vaivode

Rimi Baltic, Lean eksperte

Ekonomiste, maģistra grāds visaptverošajā kvalitātes vadībā (RTU). Vairāk kā 7 gadu pieredze banku sektorā  Sertificēta Lean Green Belt, zināšanas iegūtas pie trenera Damien Morris. Pieredzējusi iekšējo procesu trenere – apmācot darbiniekus ne tikai par Lean, bet arī uzlabojot darbinieku prasmes sniegt izcilu klientu servisu. Uzskata, ka efektivitātei un tiekšanās pēc izcila klientu servisa būtu jābūt katra veiksmīga uzņēmuma pamatā. Šo divu lielo uzņēmuma stūrakmeņu kombinācija ar dažādām Lean metodēm procesu pilnveidošanai, palīdz sasniegt augstus mērķus. Baiba pārstāv ideju, ka tieši tiekšanās pēc nepārtrauktiem uzlabojumiem ir lielisks veids, kā iesaistīt darbiniekus. Tāpēc ir ieviesusi dažādus ideju vākšanas rīkus.

     

 

Ruslans Sosinovičs

BEA, Valdes loceklis

Ekonomists, maģistra grāds ražošanas vadībzinībās (RTU), Biznesa klase (KIC).  Vairāk kā 17 gadu pieredze ražošanas metālapstrādes  jomā, ka arī LEAN, TOC metožu ieviešanā un pielietošanā no 2012. gada. Konsultē un vada apmācības par LEAN, TOC efektivitātes metodēm.