Ko BEA piedāvā saviem biedriem?

Iespējas iegūt jaunus sadarbības partnerus, paplašināt kontaktu loku;

Iespēja iegūt jaunas zināšanas un iemaņas, dalīties tajās;

Iespēja iesaistīties asociācijas mērķu sasniegšanā un savu ideju realizācijā, darbojoties atklātā pozitīvā gaisotnē;

Iespēja sadarbībai ar Latvijas vadošajām augstskolām. Studentu piesaiste uzņēmumu darbības izpētei;

Gandarījums par paveikto!

Jau tagad:

  • mūsu starpā ir uzņēmumi ar reāliem veiksmes stāstiem
  • mums ir uzkrāta pieredze ar kuru esam gatavi dalīties savā starpā
  • mēs gribam to veikt savstarpēji bagātinot viens otru, palielinot mūsu uzņēmumu efektivitāti, kā rezultātā, arī valsts ekonomikas izaugsmi.

Praktiski tas izpaužas sekojoši:

Regulāras tematiskā laboratorijas par noteiktu tēmu (aktuālāko tēmu nākamajiem pasākumiem iesaka asociācijas biedri)

Praktiskas mācības par Lean un TOC pamatiem sadarbībā ar Latvijas augstskolām

Ikgadējs pasākums/konference par Latvijas uzņēmumu sasniegumiem efektivitātes jomā

Pieredzes apmaiņas pasākumi asociācijas biedru uzņēmumos

Izdevīgi nosacījumi BEA organizētajos pasākumos


Mēs zinām, ko Tu neesi izdarījis efektivitātes uzlabošanai!