BEA ekspertu sertifikācija

BEA eksperts – persona, kurai BEA ekspertu sertifikācijas komisija piešķīrusi sertificēta eksperta statusu uz 2 gadiem.

BEA ekspertu sertifikācijas mērķi ir:
•    Motivēt BEA biedrus un ekspertus dalīties savās zināšanās un sasniegumos ar citiem uzņēmumiem
•    Regulāri novērtēt efektivitātes ekspertu sniegumu
•    Sniegt profesionālu apliecinājumu eksperta zināšanām un kompetencei efektivitātes metožu pārzināšanā un praktiskajā pielietošanā
•    Radīt izpratni un iedvesmu ieviest un attīstīt efektivitātes paaugstināšanas metodes BEA biedru uzņēmumos.    
Vai tas ir domāts man? 
 • BEA ekspertu sertifikācija ir brīvprātīga
 • Ikviens profesionālis var pieteikt savu kandidatūru sertifikācijai
 • Sertifikācijas process ir bezmaksas
  
      
   Ieguvumi
BEA ekspertu sertifikāts
•    Iespēja piedalīties BEA rīkotajos pasākumos un meistarklasēs uz īpašiem nosacījumiem
•    Informācija par ekspertiem būs pieejama BEA mājas lapā
•    Iespēja šo informāciju norādīt savā CV, tādējādi, kļūstot konkurētspējīgākam

  
Prasības kandidātam (pilns teksts atrodams Nolikumā)
 • Ir strādājis ar Lean, TOC, Six sigma vai citām efektivitātes paaugstināšanas metodēm vismaz 2 gadus un savu vēlmi kļūt par BEA ekspertu ir izteicis, aizpildot pieteikumu uz BEA mājas lapā;
 • Ir praktiski ieviesis kādu no Lean vai citas efektivitātes paaugstināšanas metodēm kādā uzņēmumā;
 • Ir piedalījies vismaz 4 (re-sertifikācijas gadījumā vismaz 2) no visiem BEA rīkotajiem pasākumiem pēdējā gada laikā;
 • Pēdējo divu gadu laikā ir veicis 2 dažādas no zemāk minētajām aktivitātēm:
  • Ir organizējis, vadījis vai aktīvi līdzdarbojies kādā no BEA pasākumiem (prezentācijas potenciālajiem biedriem, studentu zinātnisko darbu vērtēšana, dalība ekspertu klubā, līdzdalība BEA darba grupā jaunu pakalpojumu izstrādē, veiksmes stāsts, grāmatas autors (līdzautors), pētnieciskais darbs u.c.);
  • Piedalījies ar ziņojumu par efektivitātes tematiku kādā no konferencēm Latvijā vai ārvalstīs;
  • Bijis lektors BEA rīkotajās apmācībās vai vadījis mācības augstskolās;
  • Vadījis BEA laboratoriju kādā no BEA biedru uzņēmumiem.
BEA eksperta pienākumi- piedalīties un organizēt BEA pasākumus un veicināt plašāku efektivitātes metožu izplatību Latvijas uzņēmumos.
   
  
 VĒLATIES KĻŪT PAR BEA EKSPERTU?
1. Aizpildiet Pieteikumu
2. Nosūtiet CV BEA:  info@efektivs.lv  

BEA sertificētie eksperti