BEA eksperti
 

 

Inga Ozola -  pirmā BEA eksperte

Loģistikas un LEAN vadītāja

Pieredze darbā par Lean instrumentiem (5S, SMED, problēmu risināšana, zudumu identificēšana, PMS etc) un to apmācību darbiniekiem. Organizējusi pasākumu BEA biedriem AS Aldaris. Dalījusies savās zināšanaš BEA Efektivitātes dienā Ogrē un individuālās vizītēs „Pieredzes apmaiņas”pasākumos, SMED laboratorijas vadītāja HansaMatrix, vieslektore Stradiņa universitātē. Lasījusi lekciju «Kvalitātes un efektivitātes konferencē» 2012. gadā un ir letore BEA mācībās "Ievadkurss par efektivitātes paaugstināšanas metodēm"  no 2014. gada.

 

 

 

Sandis Babris

Brabantia Latvia SIA, rūpnīcas direktors

Strādā ar Lean metodēm kopš 2006. gada, vadot dažādus uzlabojumu projektus Latvijā un ārvalstīs. Pilnveidojis metodoloģiju administratīvo procesu uzlabošanai (finanses, iepirkumi, HR u.c.). Lasa lekcijas par vadības un efektivitātes tēmām Banku Augstskolā un Latvijas Universitātē.

 

 

 

Georgijs Buklovskis

B4B Solutions vadītājs

Pieredze vairāku starptautisku ražošanas uzņēmumu dibināšanā, attīstībā un vadībā
Ar TOC metodēm uzņēmuma attīstībā un efektivitātes uzlabošanā strādā kopš 2005. gada
Ar Lean metožu ieviešanu - kopš 2009. gada.

 

 

 

Vladislavs Sorokins

Solvay Business Services Latvia, Procesu uzlabošanas vadītājs

Pieredze: LEAN ieviešanas koordinēšana Lexel Fabrika SIA: vairāku montāžas plūsmas parbūve izmantojot KAIZEN Blitz metodi pēc SPS (Schneider Production System) principiem (VSM, ergonomika, MP&H, 5S, SIM (Short Interval Mangement), Red& Green Trafick sheets, SMED, vizuālās DI saskaņošana ar FMEA analīzi);
Sperre Baltic: galvenās ražosanas līnijas optimizācija. izmantojot KAIZEN Blitz metodi. Galveno KPI ieviešana un strukturēšana. Personāla motivācija un apmācība, komunikācijas optimizācija.
BEA: vadījis BEA laboratorijas HGF Riga un Spectre Latvia, vairākkārt dalījies savā pieredzē BEA pasākumos.

 

 

 

Daiga Leimane

Hanzas Elektronik, Industriālās efektivitātes uzlabošanas speciāliste

Kopš 2011.gada uzņēmuma Hanzas Elektronika Industriālās efektivitātes uzlabošanas speciāliste, par pamatu ņemot LEAN filozofiju un tās metožu reālu pielietošanu praksē. Specializējusies industriālo procesu auditēšanā, mērīšanā un standartizācijā, plūsmu veidošanā un izmaiņu ieviešanā.
Efektivitātes projekti ir veikti ne tikai savā uzņēmumā, bet arī  māsas uzņēmumā Ventspils Elektronikas Fabrika.
2013.gadā iegūta 1.vieta  Ķekavas novada konkursā „Sakoptākā saimniecība”  (kas arī ir LEAN).

 

 

 

Uldis Piekuss

Virši- A AS, Tirdzniecības struktūrvienības vadītājs

Lean metožu ieviešana, uzturēšana un pilnveidošana, kā arī darbs pie Lean kultūras iedzīvināšanas Statoil Fuel& Retail degvielas uzpildes stacijās gan Latvijā, gan ārvalstīs. Lean ideju un Lean filozofijas aktīva popularizēšana dažādās auditorijās un pasākumos. Pārliecināts, ka tikai tāds uzņēmums, kurā Lean ir daļa no tā DNS, spēs iegūt maksimālo atdevi un labumu no Lean.

 

 

 

Jānis Leilands

SIA “Leilands un Putnis”, Vadzinību konsultants
 
Lean SixSigma melnās jostas (Black Belt) sertifikāts
Uzkrāta pieredze strādājot izglītības, kokapstrādes un amatniecības jomās, kā arī vadot konsultāciju uzņēmumu.
Kopš 1995.gada palīdzējis risināt dažādus attīstības jautājumus apmēram 200 Latvijas un Lietuvas uzņēmumos un iestādēs.
Ar Lean un SixSigma metožu apmācību un ieviešanu praksē nodarbojas kopš 2010. gada.
Izveidojis un vadījis vairākus apmācību kursus par Lean, SixSigma unToC principu iedzīvināšanu un metožu izmantošanu.
Popularizējis efektivitātes pilnveides metodes dažādās konferencēs.  
Uzskata, ka Lean – tas ir domāšanas veids un nepārtraukta mainīšanās, tādēļ nepārtraukti turpina apgūt jaunas metodes un pieejas dažādās klātienes un neklātienes apmācībās un pieredzes apmaiņas pasākumos.
 

 

 

Kārlis Urbāns

Finanšu vadības, pārmaiņu un uzņēmumu attīstības profesionālis, kas kopš 2005.gada izglābis no bankrota, restrukturizējis, konsultējis un palīdzējis attīstīties vairāk kā 25 tirdzniecības, pakalpojumu un ražošanas uzņēmumus. Vairāku IT sistēmu autors un integrētājs uzņēmumu efektīvākai darbībai.
Šobrīd Amateks finanšu un pārmaiņu vadītājs un RIGVIR holding attīstības vadītājs.
Piedalījies daudzu Efektivitātes instrumentu ieviešanas  projektos kā grupas darba aktivizētājs/katalizators. Īpaši iecienījis TOC metodoloģiju un IT funkcionālo sistēmu ieviešanu.
BEA valdes loceklis no 2014 līdz 2017 gadam

 

 

 

Jūlija Kukele

Scania Latvia, Procesu attīstības koordinatore

Maģistra grāds vadībzinībās, LU. LEAN zināšanas apguva universitātē, šobrīd strādā savā profesijā un mīl savu darbu.
Kopš 2014.gada Scania Latvia Procesu attīstības koordinatore.
Lean metožu izmantošana un attīstība ir daļa no ikdienas. Pieredze uzlabošanas projektu īstenošanā pārdošanā, servisā, noliktavas darbībā, u.c. jomās, apmācību izstrādāšana un vadīšana darbiniekiem.
Servisa darbības standartu izstrādāšana un ieviešana, dīlera atbilstības standarta auditu veikšana, vadības sistēmas izstrādāšana.
Tic, ka jaunās metodes rodas tikai un vienīgi tad, ja tās tiek pārņemtas no pavisam citas nozares, nevis sekojot konkurentiem.

 
 

 

 

Andrejs Šišovs

Latvijas Mobilais Telefons, Ekspluatācijas dienesta direktors

Speciālists ražošanas un servisa procesu organizēšanā, resursu vadībā (cilvēki, tehnika, finanses), kvalitātes procesu vadībā, darba drošībā. Liela  pieredze darbu organizēšanā būvlaukumā (ēku inženiertehnisko sistēmu izbūve).  Eksperts procesu efektivitātes metodoloģijas LEAN pielietošanā, darbības efektivitātes rādītāju novērtēšanā (KPI), riska faktoru novērtēšanā (FMEA), darba laukuma  organizēšanā (5S), ražošanas aprīkojuma uzturēšanas vadībā (TPM), cilvēku resursu vadībā (BOSI).

 
 

 

 

Ginta Grandāne

Biznesa efektivitātes asociācijas eksperte un līdzdibinātāja. SIA Gemba, palīgs uzņēmumiem efektivitātes metožu apguvē un ieviešanā.

Realizētas Lean programmas Spectre Latvia SIA un Tele2 Shared Service Center SIA, Apmācīti darbinieki par Lean bankās, apdrošināšanas kompānijās un ražošanas uzņēmumos, piem. Dinex Latvia SIA, AS Baltikums Bank, AS BTA, LR Finanšu ministrija. Sadarbībā ar Latvijas Universitāti realizētas plašas apmācības par Lean studentiem. Ilggadēja pieredze gūta Nordea Bank AB Latvijas filiālē. Zināšanas par Lean un TPS apgūtas pie starptautiski atzīta eksperta Michael Fuchs.

 
 

 

 

Konstantīns Korobko

Lexel fabrika SIA (Schneider-Electric meitas uzņēmums), Ražošanas metožu inženieris

Strādājis 7 gadus  IKEA rūpnīcā, Ražošanas un pēc tam Lean ieviešanas vadītājs. 8 gadus Schneider-Electric rūpnīcā, Ražošanas Metožu inženieris.
Vadīti  25 Kaizen Blitz uzlabošanas projekti, kuru rezultātā bija 10 - 30 % efektivitātes pieaugums. Jaunuzbūvētās Krustpils 35 A rūpnīcas loģistikas procesu izstrādes un ieviešanas vadītājs. Ražošanas vadības IT sistēmas ( EagleI) izstrādes un ieviešanas vadītājs. EagleI sistēma tika atzīta par labu praksi Schneider-Electric uzņēmumā.

 

 

 

Kristīne Sarkane

Finanšu, stratēģijas un pārmaiņu eksperts. 2013.gadā beigusi Londonas Finanšu vadības institūtu, finanšu vadības jomā strādā kopš 2005.gada. Lean un pārmaiņu vadību apguvusi no Somijas un Beļģijas konsultantiem un pielieto praksē kopš 2011.gada. Nozīmīgākie pārmaiņu projekti ietver telekomunikāciju tīkla uzturēšanas, klientu apkalpošanas, būvniecības, pārdošanas, aktīvu apsaimniekošanas jomas. Pieredze stratēģijas izstrādē un ieviešanā telekomunikāciju un banku nozares uzņēmumos un nevalstiskās organizācijās. Biznesa efektivitātes asociācijas valdes locekle 2015-2017.gadā.

 
 

 

 

Daniils Dorošenko

Biznesa procesu attīstības vadītājs. Pieredze strādājot uzņēmumu darbības sistematizēšanā, ieviešot projektu un procesu vadības sistēmas un metodoloģijas. Biznesa attīstības un efektivitātes paaugstināšanas projektu vadība. Jaunu efektivitātes metožu ieviešana, gan uzņēmumā iekšienē, gan uzņēmumu grupas ietvaros.

 

 

 

Ruslans Sosinovičs

VALPRO SIA, ražošanas  vadītājs

Ekonomists, maģistra grāds ražošanas vadībzinībās (RTU), Biznesa klase (KIC). Vairāk kā 15 gadu pieredze metālapstrādes ražošanas uzņēmumā SIA VALPRO. Dalība pieredzes apmaiņas ražošanas efektivitātes projektos gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmumos. Šobrīd vada SIA VALPRO ražošanas dienestu un LEAN projektus. Pieredze LEAN, TOC metožu ieviešanā un pielietošanā no 2012.gada.

 
 

 

 

Baiba Drēgere - Vaivode

Bigbank AS Kvalitātes un nepārtrauktu uzlabojumu vadītāja Bigbank Latvijas filiālē

Ekonomiste, maģistra grāds visaptverošajā kvalitātes vadībā (RTU). Vairāk kā 7 gadu pieredze banku sektorā  Sertificēta Lean Green Belt, zināšanas iegūtas pie trenera Damien Morris. Pieredzējusi iekšējo procesu trenere – apmācot darbiniekus ne tikai par Lean, bet arī uzlabojot darbinieku prasmes sniegt izcilu klientu servisu. Uzskata, ka efektivitātei un tiekšanās pēc izcila klientu servisa būtu jābūt katra veiksmīga uzņēmuma pamatā. Šo divu lielo uzņēmuma stūrakmeņu kombinācija ar dažādām Lean metodēm procesu pilnveidošanai, palīdz sasniegt augstus mērķus. Baiba pārstāv ideju, ka tieši tiekšanās pēc nepārtrauktiem uzlabojumiem ir lielisks veids, kā iesaistīt darbiniekus. Tāpēc ir ieviesusi dažādus ideju vākšanas rīkus.

 
 

 

 

Jānis Freibergs

SIA Brabantia Latvia – direktora palīgs ražošanas un loģistikas jautājumos

Ar LEAN un TOC metodēm strādā kopš 2011. gada. Vadījis vairākus efektivitātes uzlabošanas, šaurās vietas atrašanas un caurplūdes palielināšanas projektus. Lasījis lekcijas Latvijas Universitātē un Biznesa augstskolā Turība par efektivitātes metodēm. Uzskata, ka efektīva uzņēmuma viens no galvenajiem pamata stūrakmeņiem ir LEAN un TOC domāšanas kultūra.