70 viesi BEA pasākumā Spectre Latvia


BEA sadarbībā ar Spectre Latvia 22. un 29. aprīlī rīkoja pieredzes apmaiņas pasākumus, kuros 70 BEA biedriem no 47 uzņēmumiem bija iespēja redzēt klātienē Spectre Latvia veiktos Lean uzlabojumus dažādu uzņēmuma procesu efektivizēšanai.

Šis pasākums sekoja rudenī rīkotajai BEA laboratorijai, kurā BEA eksperti analizēja un izteica priekšlikumus Laminēšanas ceha efektivitātes celšanai. Kā saka laboratorijas vadītājs Vladislavs Sorokins: „ Spectre Latvia bija gatava ne tikai pieaicināt BEA ekspertus, bet arī realizēt ekspertu rekomendācijas. Tāpēc Spectre ir spēruši vēl vienu soli pretī nepārtrauktiem uzlabojumiem un BEA biedriem bija iespēja par to pārliecināties. Arī nākotnē BEA biedriem ir iespēja piesaistīt ekspertus un kolēģus efektivitātes uzlabošanas projektiem. Tā  ir unikāla iespēja, kuru jāizmanto!” 

Ekskursijas laikā pa uzņēmumu dalībnieki varēja vērot, kā tiek organizēts ikdienas darbs, kādas metodes un darba efektivitātes paaugstināšanas paņēmieni tiek pielietoti Spectre Latvia. 

Pasākuma dalībnieki veidoja darba grupas, lai uzmanīgi izpētītu trīs dažādas problēmsituācijas:

1.      Atgriezumu pārvietošana un utilizēšana,

2.      Divu daba vietu uzlabošana,

3.      5S audits Laminēšanas cehā.

Bija jāpiedāvā uzlabojumi problēmsituāciju risināšanai. Daži no piedāvājumiem: izveidot sienā caurumu ātrākai atkritumu izmešanai, sākt kā kurināmo izmantot atgriezumus, uzstādīt slīpus, ergonomiskus galdus utt.

Praktiskie uzdevumi apliecināja, ka ir jābūt vēlmei kaut ko mainīt un uzlabot, tad arī rodas daudzas reālas un realizējamas idejas.

Sakām paldies Spectre Latvia, jo īpaši Didzim Piļānam un Ilonai Gribonikai, par laipno uzņemšanu un iedvesmojošo stāstījumu!