BEA eksperti
 

 

Inga Ozola -  BEA goda eksperte

Rimi Baltic, Kvalitātes un servisa vadītāja
 
Pieredze darbā par Lean instrumentiem (Vizualizācija un 5S, SMED, problēmu risināšana un tai A3 metode, zudumi un to identificēšana, Profilaktiskā apkalpošana, Sniegumu vadība, "Brown paper", Vērtību plūsmas kartēšanu, LEAN līderība, Kaizen, pārmaiņu vadība, komandas vadība un komunikācija, u.c.) un to apmācību darbiniekiem. Organizējusi pasākumu BEA biedriem AS “Aldaris”. Dalījusies savās zināšanās BEA Efektivitātes dienā Ogrē un individuālās vizītēs „Pieredzes apmaiņas” pasākumos, SMED laboratorijas vadītāja HansaMatrix un laboratorijas vadītāja ERGO apdrošināšanas grupa, vieslektore Stradiņa Universitātē un Latvijas Universitātē.  Lasījusi lekciju «Kvalitātes un efektivitātes konferencē» 2012. gadā un 2018.gadā un ir lektore BEA mācībās "Ievadkurss par efektivitātes paaugstināšanas metodēm"  no 2014. gada. Mans moto: "Dots devējam atdodas".

 

 

Sandis Babris - BEA goda eksperts

Brabantia Latvia SIA, rūpnīcas direktors

Strādā ar Lean metodēm kopš 2006. gada, vadot dažādus uzlabojumu projektus Latvijā un ārvalstīs. Pilnveidojis metodoloģiju administratīvo procesu uzlabošanai (finanses, iepirkumi, HR u.c.). Lasa lekcijas par vadības un efektivitātes tēmām Banku Augstskolā un Latvijas Universitātē.

 

 

 

Georgijs Buklovskis - BEA goda eksperts

B4B Solutions SIA,  īpašnieks un veicinātājs, BEA līdzdibinātājs

Georgijs Buklovskis ir GIG (Goldratt Implementation Group) biedrs, TOC eksperts.
Sertificēts loģiskās domāšanas meistars (GSI William Dettmer, ASV), Komercizglītības centra lektors, treneris. Viņam ir piešķirts Nīderlandes karalistes Oranje – Nassau Bruņinieka tituls.
Georgijam ir pieredze vairāku starptautisku ražošanas uzņēmumu dibināšanā, attīstībā un vadībā, tostarp – Brabantia Latvia.
Viņš ir arī grāmatas “TRANSFORMĀCIJA Ceļvedis tava uzņēmuma pārvēršanā par veiksmes stāstu” autors. Izdevis latviešu valodā grāmatas: Eliahu Goldrata “Mērķis” un Tomasa Korbeta “TOC grāmatvedība”.
Aktīvi izplata biznesa sabiedrībā zināšanas par TOC un Lean.

 

 

Vladislavs Sorokins - BEA goda eksperts

Allnex GBS, Biznesa ekselences vadītājs

Pieredze: LEAN ieviešanas koordinēšana Lexel Fabrika SIA: vairāku montāžas plūsmu parbūve izmantojot KAIZEN Blitz metodi pēc SPS (Schneider Production System) principiem (VSM, ergonomika, MP&H, 5S, SIM (Short Interval Management), Red& Green Traffic sheets, SMED, vizuālās DI saskaņošana ar FMEA analīzi);
Sperre Baltic: galvenās ražošanas līnijas optimizācija, izmantojot KAIZEN Blitz metodi. Svarīgāko KPI ieviešana un strukturēšana. Personāla motivācija un apmācības, komunikācijas optimizācija.
BEA: vadījis BEA laboratorijas HGF Riga un Spectre Latvia, vairākkārt dalījies savā pieredzē BEA pasākumos.

 

 

 

Daiga Leimane - BEA goda eksperte

Mg.oec, Lean eksperte, BEA Valdes locekle

Specializējusies procesu auditēšanā, mērīšanā, standartizācijā, plūsmu veidošanā un izmaiņu ieviešanā. MRP sistēmā izveidojusi procesu Mērījumu un Standartu sistēmu, kas kopā ar elektronisko darba uzskaiti ir pamats resursu un izpildes plānošanai, uzņēmuma snieguma uzraudzībai un vadībai, efektivitātes uzlabošanai. Nepārtraukto uzlabojumu vadīšana un darbinieku apmācīšana ir veicinājušas ne tikai pastāvīgu efektivitātes paaugstināšanos ilgtermiņā, bet arī darbinieku iesaistes, domāšanas un kultūras maiņu uzņēmumā.  Kopš 2011. gada gūtās zināšanas par Lean metodēm ir pārbaudītas praksē, kas arī ir pamats ne tikai uzņēmuma iekšējām apmācībām, bet arī konsultācijām, lekcijām universitātēs un dalībai semināros. 

 

 

Jānis Leilands - BEA goda eksperte

"Leilands un Putnis” SIA, Vadzinību konsultants
 
Lean SixSigma melnās jostas (Black Belt) sertifikāts
Uzkrāta pieredze strādājot izglītības, kokapstrādes un amatniecības jomās, kā arī vadot konsultāciju uzņēmumu.
Kopš 1995.gada palīdzējis risināt dažādus attīstības jautājumus apmēram 200 Latvijas un Lietuvas uzņēmumos un iestādēs.
Ar Lean un SixSigma metožu apmācību un ieviešanu praksē nodarbojas kopš 2010. gada.
Izveidojis un vadījis vairākus apmācību kursus par Lean, SixSigma unToC principu iedzīvināšanu un metožu izmantošanu.
Popularizējis efektivitātes pilnveides metodes dažādās konferencēs.  
Uzskata, ka Lean – tas ir domāšanas veids un nepārtraukta mainīšanās, tādēļ nepārtraukti turpina apgūt jaunas metodes un pieejas dažādās klātienes un neklātienes apmācībās un pieredzes apmaiņas pasākumos.

 

 

Uldis Piekuss

BEA, Valdes loceklis

Lean metožu ieviešana, uzturēšana un pilnveidošana, kā arī darbs pie Lean kultūras iedzīvināšanas Statoil Fuel& Retail degvielas uzpildes stacijās gan Latvijā, gan ārvalstīs. Lean ideju un Lean filozofijas aktīva popularizēšana dažādās auditorijās un pasākumos. Pārliecināts, ka tikai tāds uzņēmums, kurā Lean ir daļa no tā DNS, spēs iegūt maksimālo atdevi un labumu no Lean.

 

 

 

Kārlis Urbāns

"AMATEKS" SIA, Padomes loceklis

Uzņēmuma attīstības, finanšu vadības un pārmaiņu ieviešanas profesionālis, kas kopš 2005. gada restrukturizējis, konsultējis un palīdzējis attīstīties vairāk kā 25 tirdzniecības, pakalpojumu un ražošanas uzņēmumiem. Vairāku IT sistēmu autors un integrētājs uzņēmumu efektīvākai darbībai. Šobrīd KPMG Baltics AS vecākais projektu vadītājs konsultāciju pakalpojumu nodaļā, kā arī Amateks Padomes loceklis.
Piedalījies daudzu efektivitātes instrumentu ieviešanas  projektos kā darba grupas līderis. Īpaši iecienījis TOC metodoloģiju un IT funkcionālo sistēmu ieviešanu.
BEA valdes loceklis no 2014. līdz 2017. gadam.

 

 

 

Jūlija Kukele

Scania Latvia, Baltijas Biznesa attīstības vadītāja

Maģistra grāds vadībzinībās, LU. LEAN zināšanas apguva universitātē, šobrīd strādā savā profesijā un mīl savu darbu.
Kopš 2014.gada Scania Latvia Procesu attīstības koordinatore.
Lean metožu izmantošana un attīstība ir daļa no ikdienas. Pieredze uzlabošanas projektu īstenošanā pārdošanā, servisā, noliktavas darbībā, u.c. jomās, apmācību izstrādāšana un vadīšana darbiniekiem.
Servisa darbības standartu izstrādāšana un ieviešana, dīlera atbilstības standarta auditu veikšana, vadības sistēmas izstrādāšana.
Tic, ka jaunās metodes rodas tikai un vienīgi tad, ja tās tiek pārņemtas no pavisam citas nozares, nevis sekojot konkurentiem.

 

 

Andrejs Šišovs

Latvijas Mobilais Telefons, Ekspluatācijas dienesta direktors

Speciālists ražošanas un servisa procesu organizēšanā, resursu vadībā (cilvēki, tehnika, finanses), kvalitātes procesu vadībā, darba drošībā. Liela  pieredze darbu organizēšanā būvlaukumā (ēku inženiertehnisko sistēmu izbūve).  Eksperts procesu efektivitātes metodoloģijas LEAN pielietošanā, darbības efektivitātes rādītāju novērtēšanā (KPI), riska faktoru novērtēšanā (FMEA), darba laukuma organizēšanā (5S), ražošanas aprīkojuma uzturēšanas vadībā (TPM), cilvēku resursu vadībā (BOSI).

 

 

 

Ginta Baltaisbrence

Biznesa efektivitātes asociācijas eksperte un līdzdibinātāja, SIA Gemba

Vairāk kā desmit gadu pieredze darbā ar Lean. Apmācījusi vismaz 1500 cilvēkus par efektivitāti. Palīdz uzņēmumiem kļūt efektīvākiem, apmācot, zīmējot procesus, analizējot esošo situāciju, identificējot problēmas, ieviešot Lean metodes.

Realizējusi Lean programmas globālajos biznesa centros, apdrošināšanas kompānijās, šūšanas, elektronikas ražošanas, tirdzniecības un servisa jomas, kā arī lauksamniecības uzņēmumos. Sadarbojusies ar  pašvaldību uzņēmumiem un izstrādājusi priekšlikumus iepirkumu procesa uzlabošanā valsts kapitālsabiedrībā. Ilggadējā sadarbībā ar vadošajām augstskolām - LU, RSU, RTU, realizējusi plašas apmācību programmas par Lean bakalaura un maģistra programmu studentiem, kā arī RISEBA mūžizglītības programmās.
Šobrīd saredz, ka uzņēmumiem aktuāla kļūst automatizācija un digitalizācija, taču lai radītu vairāk efektivitātes, palīgā jāsauc Lean!

 

 
 

 

 

Ruslans Sosinovičs

BEA, Valdes loceklis

Ekonomists, maģistra grāds ražošanas vadībzinībās (RTU), Biznesa klase (KIC).  Vairāk kā 17 gadu pieredze ražošanas metālapstrādes  jomā, ka arī LEAN, TOC metožu ieviešanā un pielietošanā no 2012. gada. Konsultē un vada apmācības par LEAN, TOC efektivitātes metodēm. 

 

 

 

Baiba Drēgere - Vaivode

Rimi Baltic, Lean eksperte

Ekonomiste, maģistra grāds visaptverošajā kvalitātes vadībā (RTU). Vairāk kā 7 gadu pieredze banku sektorā  Sertificēta Lean Green Belt, zināšanas iegūtas pie trenera Damien Morris. Pieredzējusi iekšējo procesu trenere – apmācot darbiniekus ne tikai par Lean, bet arī uzlabojot darbinieku prasmes sniegt izcilu klientu servisu. Uzskata, ka efektivitātei un tiekšanās pēc izcila klientu servisa būtu jābūt katra veiksmīga uzņēmuma pamatā. Šo divu lielo uzņēmuma stūrakmeņu kombinācija ar dažādām Lean metodēm procesu pilnveidošanai, palīdz sasniegt augstus mērķus. Baiba pārstāv ideju, ka tieši tiekšanās pēc nepārtrauktiem uzlabojumiem ir lielisks veids, kā iesaistīt darbiniekus. Tāpēc ir ieviesusi dažādus ideju vākšanas rīkus.

 

 

 

Jānis Freibergs

SIA Brabantia Latvia, Attīstības vadītājs

Ar LEAN un TOC metodēm strādā kopš 2011. gada. Vadījis vairākus efektivitātes uzlabošanas, šaurās vietas atrašanas un caurplūdes palielināšanas projektus. Lasījis lekcijas Latvijas Universitātē un Biznesa augstskolā Turība par efektivitātes metodēm. Uzskata, ka efektīva uzņēmuma viens no galvenajiem pamata stūrakmeņiem ir LEAN un TOC domāšanas kultūra.

 

 

 

Romans Pasāts

SIA Brabantia Latvia, Ražošanas vadītājs

Vēlme veikt nepārtrauktus uzlabojumus sasaucas ar Biznesa efektivitātes čempiona Latvijā - ražošanas uzņēmuma Brabantia Latvia filozofiju un biznesa principu kultūru. Vairāk kā desmit gadus krātās zināšanas un pieredze uzņēmumā ļauj veiksmīgi risināt ar ražošanu saistītus pārplānošanas un Kaizen projektus, 5S auditus, Lean instrumentu ieviešanu un iekšējo mācību vadīšanu (praktiskā pieredze Lean metožu ieviešanā no 2013. gada). Papildus tam, tiek lasītas lekcijas uzņēmuma Mentoru skolā, attīstot nākotnes līderus! Arī Latvijas Universitātes studenti un Komercizglītības centra auditorija ar milzīgu interesi izglītojas Romana vadītajās lekcijās un praktiskajās darbnīcās. Romans ir pārliecināts, ka mērķtiecīgā komandas darbā ir milzīgs spēks un tā ir jebkura uzņēmuma panākumu atslēga.

 

 

Kaspars Bērtelsons

SIA Brabantia Latvia, Projektu vadītājs

Uzņēmumā SIA Brabantia Latvia 9 gadu laikā iegūtas praktiskas zināšanas un pieredze par produktivitātes uzlabošanas metodēm.
Vadījis ražošanas iecirkni ar 40 darbiniekiem, kur veicis dažādus produktivitātes uzlabošanas projektus.
Vairākus gadus dalās ar savām iegūtajām zināšanām un pieredzi vadot treniņus, apmācības par Lean, TOC metodēm un palīdzot citiem uzņēmumiem uzlabot produktivitāti.

 

 

Andris Diļevka

STORA ENSO PACKAGING SIA, Attīstības procesu vadītājs Baltijā

Ar efektivitātes metodēm strādā jau 8 gadus. Pieredzējis ražošanas uzņēmumu uzlabojumu, pārmaiņu un projektu vadītājs gan ražotnē, gan administrācijā. Sertificēts Lean Six Sigma Master Black Belt. Kvalificējies un piedalījies projektā “Pasaules klases ražošanas misija Japānā”. Pēdējo 3 gadu laikā iegūta pieredze uzņēmuma digitālajā transformācijā un ITIL praksē. TOC, cilvēkresursu vadības un psiholoģijas prakšu un literatūras entuziasts. Wim Hof metodes praktiķis.

 

 

Ilze Čerevko

SIA Dižozols plus, Darbības nepārtrauktības vadītāja

Profesionālais bakalaura grāds finanšu vadībā, Banku Augstskola. Vairāk kā 12 gadu pieredze grāmatvedības jomā. Kopš 2012. gada Ilze strādā ar uzņēmumu resursu vadības sistēmas (ERP) ieviešanu uzņēmumos – specializācija noliktavas un ražošanas uzskaitē. Saistībā ar ERP ieviešanu ražošanā, nonāca pie LEAN filozofijas. Kopš 2017. gada darbojas ar LEAN metožu ieviešanu SIA Dižozols Plus - 5S, Kaizen, uzlabojumu priekšlikumi, prasmju matrica, SOP ir rīki, ar kuriem strādā praktiski ikdienā.

 

 

 


 

Konstantīns Korobko

LEXEL FABRIKA  SIA, Metožu inženieris

Ar LEAN metodēm strādā kopš 2005. gada IKEA un Schneider-electric uzņēmumos.
Vadījis 24 Kaizen Blitz efektivitātes uzlabošanas projektus.
Lasījis lekcijas par efektivitātes metodēm  RISEBA mūžizglītības programmas ietvaros.
Izstrādājis un ieviesis “Ražošanas uzraudzības sistēmu”  Schneider-electric rūpnīcā.
Vadījis 2015. gadā uzceltās Schneider-electric rūpnīcas iekārtu izkārtojuma, ražošanas un noliktavas procesu izstrādi un ievešanu.