Rekvizīti:

"Biznesa efektivitātes asociācija" biedrība
Adrese: Graudu iela 68A, Rīga, LV-1058
Reģ. Nr. : 40008177202
PVN kods: LV40008177202

Konts:  LV94UNLA0050017045260
Banka: AS "SEB banka"
SWIFT kods: UNLALV2X