Asociācijas valde

 

Sandis Babris

Brabantia Latvia SIA, rūpnīcas direktors

Strādā ar Lean metodēm kopš 2006. gada, vadot dažādus uzlabojumu projektus Latvijā un ārvalstīs. Pilnveidojis metodoloģiju administratīvo procesu uzlabošanai (finanses, iepirkumi, HR u.c.). Lasa lekcijas par vadības un efektivitātes tēmām Banku Augstskolā un Latvijas Universitātē.

     
 

Ilze Čerevko

Moneo Latvia SIA, Servisa daļas vadītāja

Pēc izglītības finanšu speciāliste. 12 gadus darbojusies grāmatvedības jomā. 10 gadi pavadīti ieviešot ERP sistēmu risinājumus ražošanas uzņēmumos, kur arī notika iepazīšanās ar LEAN filozofiju. Šobrīd Ilze darbojas ERP sistēmu izstrādē kā biznesa analītiķis, palīdzot uzņēmumiem digitalizēt uzskaites procesus. Tajā pat laikā nedrīkst aizmirst, ka kvalitatīvi dati sistēmā ir atkarīgi no sakārtotas un standartizētas vides uzturēšanas.

     

 

Nora Freimane

Uzņēmēja

Maģistra grāds finanšu vadībā, zināšanas papildinātas Lielbritānijā (vadības grāmatvedība), ASV (IT atbalsta dienestu vadība) un Japānā (Lean).
Bijusi: SIA Reģionālā prese Diena Finanšu direktore, SIA TET Finanšu vadības un informācijas nodaļas vadītāja, Klientu atbalsta direktore un Stratēģijas programmu direktore, Visma Enterprise Pakalpojumu piegādes direktore.
Šobrīd ikdienā – uzņēmēja, Lean konsultante, biznesa trenere, ceļotāja.

     
 

Daiga Leimane

Mg.oec, Lean eksperte

Specializējusies procesu auditēšanā, mērīšanā, standartizācijā, plūsmu veidošanā un izmaiņu ieviešanā. MRP sistēmā izveidojusi procesu Mērījumu un Standartu sistēmu, kas kopā ar elektronisko darba uzskaiti ir pamats resursu un izpildes plānošanai, uzņēmuma snieguma uzraudzībai un vadībai, efektivitātes uzlabošanai. Nepārtraukto uzlabojumu vadīšana un darbinieku apmācīšana ir veicinājušas ne tikai pastāvīgu efektivitātes paaugstināšanos ilgtermiņā, bet arī darbinieku iesaistes, domāšanas un kultūras maiņu uzņēmumā.  Kopš 2011. gada gūtās zināšanas par Lean metodēm ir pārbaudītas praksē, kas arī ir pamats ne tikai uzņēmuma iekšējām apmācībām, bet arī konsultācijām, lekcijām universitātēs un dalībai semināros.

     

 

Uldis Piekuss

Prolux SIA, Servisa vadītājs

Lean metožu ieviešana, uzturēšana un pilnveidošana, kā arī darbs pie Lean kultūras iedzīvināšanas Statoil Fuel& Retail degvielas uzpildes stacijās gan Latvijā, gan ārvalstīs. Lean ideju un Lean filozofijas aktīva popularizēšana dažādās auditorijās un pasākumos. Pārliecināts, ka tikai tāds uzņēmums, kurā Lean ir daļa no tā DNS, spēs iegūt maksimālo atdevi un labumu no Lean.

 

     
 

Ruslans Sosinovičs

BEA eksperts

Ekonomists, maģistra grāds ražošanas vadībzinībās (RTU), Biznesa klase (KIC).  Vairāk kā 17 gadu pieredze ražošanas metālapstrādes  jomā, ka arī LEAN, TOC metožu ieviešanā un pielietošanā no 2012. gada. Konsultē un vada apmācības par LEAN, TOC efektivitātes metodēm.

     
 

Anita Stukāne

BEA izpilddirektore

Pieredze finanšu sektorā, vadot nodaļu, kur īpaši svarīga ikdienas sastāvdaļa - procesu efektivizācija caur Lean, 5S un baltās tāfeles ieviešanu. Strdājot BEA, nostiprinātas zināšanas par efektivitātes metodēm, padziļināti izpētītas un izprastas biedru vajadzības.