Asociācijas valde

 

Anita Stukāne

BEA, izpilddirektore un valdes locekle

Pieredze finanšu sektorā, vadot nodaļu, kur īpaši svarīga ikdienas sastāvdaļa - procesu efektivizācija caur Lean, 5S un baltās tāfeles ieviešanu. Strdājot BEA, nostiprinātas zināšanas par efektivitātes metodēm, padziļināti izpētītas un izprastas biedru vajadzības.

     

 

 

Sandis Babris

Brabantia Latvia SIA, rūpnīcas direktors

Strādā ar Lean metodēm kopš 2006. gada, vadot dažādus uzlabojumu projektus Latvijā un ārvalstīs. Pilnveidojis metodoloģiju administratīvo procesu uzlabošanai (finanses, iepirkumi, HR u.c.). Lasa lekcijas par vadības un efektivitātes tēmām Banku Augstskolā un Latvijas Universitātē.

     

 

Baiba Drēgere - Vaivode

Rimi Baltic, Lean eksperte

Ekonomiste, maģistra grāds visaptverošajā kvalitātes vadībā (RTU). Vairāk kā 7 gadu pieredze banku sektorā  Sertificēta Lean Green Belt, zināšanas iegūtas pie trenera Damien Morris. Pieredzējusi iekšējo procesu trenere – apmācot darbiniekus ne tikai par Lean, bet arī uzlabojot darbinieku prasmes sniegt izcilu klientu servisu. Uzskata, ka efektivitātei un tiekšanās pēc izcila klientu servisa būtu jābūt katra veiksmīga uzņēmuma pamatā. Šo divu lielo uzņēmuma stūrakmeņu kombinācija ar dažādām Lean metodēm procesu pilnveidošanai, palīdz sasniegt augstus mērķus. Baiba pārstāv ideju, ka tieši tiekšanās pēc nepārtrauktiem uzlabojumiem ir lielisks veids, kā iesaistīt darbiniekus. Tāpēc ir ieviesusi dažādus ideju vākšanas rīkus.

     

 

Ruslans Sosinovičs

BEA, valdes loceklis un eksperts

Ekonomists, maģistra grāds ražošanas vadībzinībās (RTU), Biznesa klase (KIC).  Vairāk kā 17 gadu pieredze ražošanas metālapstrādes  jomā, ka arī LEAN, TOC metožu ieviešanā un pielietošanā no 2012. gada. Konsultē un vada apmācības par LEAN, TOC efektivitātes metodēm.

     

 

Uldis Piekuss

BEA, valdes loceklis un eksperts

Vairāk nekā 10 gadu pieredze LEAN metožu ieviešanā, uzturēšanā un pilnveidošanā mazumtirdzniecības nozarē Latvijā un ārvalstīs.
Kā lektors regulāri uzstājies dažādās auditorijās, ar mērķi veicināt izpratni par Lean un efektivitātes uzlabošanas ideju pielietošanu ikdienā.
BEA sertificēts eksperts. Līdzautors grāmatai “LEAN risinājumi efektīvākam biznesam” – pirmajai grāmatai latviešu valodā par LEAN.

 

     
 

Daiga Leimane

Mg.oec, Lean eksperte, BEA Valdes locekle

Specializējusies procesu auditēšanā, mērīšanā, standartizācijā, plūsmu veidošanā un izmaiņu ieviešanā. MRP sistēmā izveidojusi procesu Mērījumu un Standartu sistēmu, kas kopā ar elektronisko darba uzskaiti ir pamats resursu un izpildes plānošanai, uzņēmuma snieguma uzraudzībai un vadībai, efektivitātes uzlabošanai. Nepārtraukto uzlabojumu vadīšana un darbinieku apmācīšana ir veicinājušas ne tikai pastāvīgu efektivitātes paaugstināšanos ilgtermiņā, bet arī darbinieku iesaistes, domāšanas un kultūras maiņu uzņēmumā.  Kopš 2011. gada gūtās zināšanas par Lean metodēm ir pārbaudītas praksē, kas arī ir pamats ne tikai uzņēmuma iekšējām apmācībām, bet arī konsultācijām, lekcijām universitātēs un dalībai semināros.  

 

     

 

Ilze Čerevko

SIA Dižozols plus, Darbības nepārtrauktības vadītāja

Profesionālais bakalaura grāds finanšu vadībā, Banku Augstskola. Vairāk kā 12 gadu pieredze grāmatvedības jomā. Kopš 2012. gada Ilze strādā ar uzņēmumu resursu vadības sistēmas (ERP) ieviešanu uzņēmumos – specializācija noliktavas un ražošanas uzskaitē. Saistībā ar ERP ieviešanu ražošanā, nonāca pie LEAN filozofijas. Kopš 2017. gada darbojas ar LEAN metožu ieviešanu SIA Dižozols Plus - 5S, Kaizen, uzlabojumu priekšlikumi, prasmju matrica, SOP ir rīki, ar kuriem strādā praktiski ikdienā.