Pieredzes apmaiņas vizītes

 Ja mūsu pasākumos, Jūs ir ieinteresējis kāda uzņēmuma paveiktais, tad piedāvājam iespēju uzņēmumu pārstāvjiem apmainīties savstarpējām vizītēm bez BEA koordinēšanas:

  • noskaidrojiet uzņēmuma kontaktpersonas kontaktus, sūtot e-pastu uz  info@efektivs.lv

  • Jūsu uzņēmuma darbinieki var viesoties pie cita uzņēmuma darbiniekiem ar vai bez vadītāja piedalīšanās

  • varat uzaicināt uz savu uzņēmumu cita uzņēmuma pārstāvjus.

   
Pieredzes apmaiņas pasākumu var apmeklēt divi uzņēmuma pārstāviju par brīvu, katram nākamajam dalībniekam no viena uzņēmuma jāmaksā 50 EUR + PVN. 
 
Ja pasākumu vēlas apmeklēt uzņēmuma pārstāvis, kas nav BEA biedrs, tad dalības maksa ir 80 EUR + PVN, sākot ar pirmo dalībnieku.