Biznesa Efektivitātes Asociācija

Reģ. Nr. 40008177202

 

Apstiprināts 13.02.2012.,
Protokols Nr. 14

Izmaiņas 28.08.2012.,
Protokols Nr. 21

Izmaiņas 05.08.2019.
Protokols Nr. 92
 

BIZNESA EFEKTIVITĀTES ASOCIĀCIJAS rīkoto pasākumu un iekšējās kārtības kodekss

 1. Biedrība savu mērķu sasniegšanai rīko pasākumus, uz kuriem Biedrības biedri:
  1.1.juridiskā persona var ierasties 2 personu sastāvā, no kuriem abiem jābūt uzņēmuma darbiniekiem,
  1.2. dalībnieku skaits pasākumā var tikt ierobežots arī līdz vienam darbiniekam no uzņēmuma, ja pasākuma rīkotājs (BEA biedrs) ir noteicis pasākuma dalībnieku skaitu, kas ir 20 vai mazāk,
  1.3. privātpersona ierodas viena pati.
   
 2. Ikvienam interesentam, kas nav asociācijas biedrs, ir iespēja apmeklēt vienu Biedrības pasākumu bez maksas, ja konkrētajā pasākumā ir brīvas vietas.
   
 3. Atkārtota pasākuma apmeklēšana interesentam, kas nav Biedrības biedrs, bez maksas ir iespējama tikai ar valdes lēmumu.
   
 4. Pasākuma rīkotājam ir tiesības atteikt kāda biedra vai viesa ierašanos uz savu uzņēmumu, par to savlaicīgi informējot.
   
 5. Lai lietderīgi izmantotu laiku un piešķirtās apmeklētāju vietas Biedrības pasākumos:
  5.1. viesiem un biedriem uz Biedrības pasākumiem ir jāierodas laicīgi,
  5.2. iespējami ātri jāpaziņo par neierašanos pasākumā,
  5.3. jāizslēdz mobilā telefona skaņa.
   
 6. Biedrības pasākumos bez Valdes piekrišanas aizliegts reklamēt vai kā citādi veicināt savu produktu un pakalpojumu noietu, veikt pasākumu audio un video ierakstus.
   
 7. Biedrība var reklamēt saviem biedriem un kontaktpersonu lokam šādus pasākumus (mācības, seminārus, meistarklases, lekcijas, u.tml.), ja izpildās visi sekojošie nosacījumi:
  7.1. pasākumus, ko organizē un vada sertificēts BEA eksperts;
  7.2. pasākumus, kas atbilst BEA stratēģiskajam mērķim,  misijai, vīzijai un vērtībām,
  7.3. pasākumus, kas tiešā veidā nekonkurē ar citiem BEA organizētajiem pasākumiem.