Biznesa efektivitātes asociācija jums piedāvā šādas iespējas:
 

 
 

Pasākumos BEA biedru uzņēmumos gūt pieredzi un dalīties tajā.

Apmācībās gūt zināšanas no  dažādu nozaru profesionāļiem.

 
 

Iegādāties grāmatas latviešu valodā par biznesa efektivitātes paaugstināšanas metodēm.

Caur BEA diagnozi  atklāt sava uzņēmuma esošo situāciju un izaicinājumus.

 
 

BEA laboratorijā ekspertu vadībā izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma definētās problēmas novēršanai.

Biznesa efektivitātes forumā baudīt efektivitātes svētkus!

 
  Individuālu vizīšu laikā BEA biedru uzņēmumos iegūt detalizētu informāciju.

Iedvesmoties no veiksmes stāstiem un prezentācijām

 
 

Pieredzējušiem biedriem iespēja kļūt par BEA ekspertiem un dalīties pieredzē.

Konsultēties ar BEA ekspertiem.

 
 

Iesaistīties asociācijas mērķu sasniegšanā un savu ideju realizācijā, darbojoties BEA valdē.