Studentu zinātnisko darbu konkurssAicinām iesniegt savus darbus "Biznesa Efektivitātes Asociācijas" Studentu zinātnisko darbu konkursam. Tā galvenais mērķis ir rosināt studentu aktivitāti pētnieciskajā un zinātniskajā darbā efektivitātes paaugstināšanas jomā. Mēs uzskatām, ka tāda konkursa organizēšana ir izcila iespēja veicināt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem, veidojot darba tirgū piedāvājumu un pieprasījumu pēc absolventiem ar priekšzināšanām par efektivitātes veicināšanas metodēm.

Kurš piedalās?

Konkursā ir aicināti piedalīties Latvijas augstskolu studenti - kursa, bakalaura, maģistra darbu un diplomdarbu autori, kuri ir veiksmīgi aizstāvējuši tos ne vēlāk ka pusotru gadu no konkursa pasludināšanas brīža.

Kādam jābūt darba saturam?

Konkursā iesniegtajā darbā jābūt atspoguļota Lean, TOC, Six Sigma, vai cita efektivitātes vadīšanas un paaugstinašanas metode un tās pielietošanas iespējas.

Kad un kā jāiesniedz darbi?

Darbi ir iesniedzami nepārtraukti:

  • darbu vērtēšanas sākuma datumam 1. oktobris
  • Pēc darbu vērtēšanas sākuma, darbus var turpināt iesniegt, un tie tiks vērtēti nakamajā gadā.

Lai iesniegtu darbu BEA konkursā, ir nepieciešams nosūtīt uz e-pasta adresi info@efektivs.lv sekojošus dokumentus:

  • Konkursa iesniedzamā darba elektroniskā kopija .pdf formātā;
  • Aizpildītā Studenta "Pieteikuma anketa".

Ja minētie dokumenti ir iesniegti veiksmīgi, tad 7 dienu laikā autoram tiks nosūtīta apstiprinājuma vēstule.

Uzvarētāji un Balvas

Konkursā iesniegto darbu vertēšanai tiek izveidota Konkursa Komisija. Konkursa dalībnieku darbi tiek ranžēti pēc galējā Komisijas vertējuma. Trīs darbu autoriem, kas saņēmuši augstāko komisijas vertējumu:

  • tiek piešķirts diploms;
  • tiek dota atlaide 100% apmērā dalībai BEA uz 1 gadu;
  • tiek pasniegtas veicināšanas balvas no BEA vai konkursa atbalstītājiem;
  • tiek dota iespēja prezentēt sevi un savu darbu Latvijas vadošo uzņēmumu
  • BEA dalībnieku – auditorijas priekšā.

Par apbalvošanas ceromoniju un prezentāciju vietu un laiku BEA paziņo atsevišķi mājaslapā un personīgi aicinātām personām.

Papildus informācija

Plašāka informācija par BEA konkursa norisi un vertējuma kritērijiem ir apkopota "Studentu zinātnisko darbu konkursa nolikumā".

Ja Jums radās jautājumi vai priekšlikumi, lūdzam rakstīt Komisijas sekretāram uz e-pasta adresi:

info@efektivs.lv!