22.02.2024. "Par grābekļiem un slidkalniņiem Kaizen ieviešanā" ar Ievu Vīksnu


  "Par grābekļiem un slidkalniņiem Kaizen ieviešanā"
ar Ievu Vīksnu


Nereti zinām, kādi uzlabojumi jāveic, bet tikpat nereti tos tomēr neizdodas ieviest vai rezultātu ilgtspēja neseko.

No šķietamas "adatas siena kaudzē" līdz bišu stropam, kurā katra bitīte zina savu vietu un darbu. No 35% objektu laicīgām materiālu piegādēm līdz šķietami neiespējamajiem 97% 2 gadus vēlāk.

AS "Sadales tīkls" juridiski patstāvīgu darbību sāka 2007. gadā. Uzņēmums ietilpst Latvenergo koncernā, kas ir lielākais elektroapgādes pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs. "Sadales tīkls" nodrošina elektroenerģijas sadales pakalpojumus vairāk nekā 800 000 klientu, sadales elektrotīkla kopējais garums ir vairāk nekā 90 000 kilometru, un tas aptver 99% valsts teritorijas. Uzņēmuma komandā strādā ap 1 700 darbinieku. Darbības joma ir elektrotīkla uzturēšana un attīstība, elektrības pieslēgumu nodrošināšana un elektroenerģijas patēriņa datu uzskaite.
 

SVARĪGI

 

PASĀKUMA PLĀNS

 

MĒRĶAUDITORIJA

 

Pasākums norisināsies tiešsaistes rīkā Zoom. 

22.02.2024., no pulksten 10.00 - 11.30

DALĪBAS MAKSA

BEA biedriem: bezmaksas
Pārējiem interesentiem: 55.00 EUR + PVN

Aicinām pieteikties līdz 21.02.2024.. pulksten 12.00

INFORMĀCIJAI

Anita Stukāne
e-pasts: anita@efektivs.lv
 
 

- Kā atšķirt, kurā no PDCA soļiem īsti esam un ko iesākt, kad rezultāti izpaliek?

- Kā "dzīvot" Lean, ja daļa uzņēmuma tam pretojas?

- Nepareizi nodefinētas projekta sezonas cena.

- Komandas sastāva nozīme atšķirīgos projekta posmos.

- Cik svarīgas ir dažādu līmeņu kolēģu Lean zināšanas, izpratne un atbalsts atšķirīgos projekta soļos?

 


- Procesu un nodaļu vadītāji
- Struktūrvienību vadītāji, uzņēmumu vadītāji
- Pārējie interesenti

PIEREDZĒ DALĪSIES

 

 
 
Ieva Vīksna
AS "Sadales tīkls", Biznesa procesu vadītāja
 
Izglītība
- Informācijas un komunikācijas zinātne, RSU
- Lean ražošanā, pakalpojumos un administrācijā
- "Five4Success" (Vācija) un "Telos Personnel Training" (Austrija)
- Projektu vadība un komunikācija ar atšķirīgiem cilvēku tipiem "Destiny Global" (ASV)
 
Darba pieredze
Lean ieviešanas apmācību konsultante, SIA "Izaugsmes Kvartāls"
Nepārtraukto uzlabojumu vadītāja, SIA "Spectre Latvia"
Ražošanas ceha vadītāja, AS "Madara Cosmetics"
Biznesa procesu vadītāja, AS "Sadales Tīkls"
 
Nozīmīgākie sasniegumi
- Palielināta ražošanas kapacitāte par 40%, saglabājot esošo resursu 1 gada laikā AS "MADARA Cosmetics";
- Materiālu piegāžu kavējumu samazināšana no 65% uz 3% 2 gadu laikā AS "Sadales Tīkls" krīzes laikā.
 
Dzīves moto
Nepieciešamo no neiespējamā šķir lēmums par uzdevumu sarakstu, kuram jānoņem emocijas.
 
.........................................................Pieteikties.........................................................

! Piesakoties pasākumam dalībnieks piekrīt, ka pasākuma norises laikā dalībnieks var tikt fotografēts vai filmēts, un iegūtie foto/video materiāli var tikt izmantoti asociācijas publicitātes materiālos mājas lapā un sociālajos tīklos.