Ievadkurss par biznesa efektivitātes paaugstināšanas metodēm no 24.02.2020. - 17.03.2020.Ievadkurss par biznesa efektivitātes paaugstināšanas metodēm no 24.02.2020. - 17.03.2020.
 
2020. gada 24. februārī uzsāksim šī gada pirmo lekciju un praktisko nodarbību ciklu Biznesa efektivitātes asociācijas (BEA) "Ievadkursa par biznesa efektivitātes paaugstināšanas metodēm" ietvaros. 
Ievadkurss ir lieliska iespēja gūt priekšstatu par biznesa efektivitātes metožu pamatiem, spēļu veidā atklāt vairāku metožu pielietošanas iespējas un kopumā papildināt zināšanu bagāžu par efektivitāti. Šis kurss vēl vairāk tiks kombinēts ar spēlēm, dalībnieku iesaisti, diskusijām un praktiskiem uzdevumiem.
Kursā ir iekļautas tēmas, kas, mūsuprāt, sniedz vislabāko ieskatu biznesa efektivitātes metožu kopumā. Katrs no lektoriem  dalīsies praktiskajā pieredzē, stāstīs par reālu uzņēmumu ikdienas pieredzi nepārtrauktu uzlabojumu ieviešanā un apkopotā veidā piedāvās biznesa efektivitātes paaugstināšanas jomas labākos piemērus Latvijā.
 

Šoreiz lektoru grupu veido esošie asociācijas eksperti, kuri, pateicoties praktiskam, ilggadējam darbam ar efektivitātes uzlabošanas metodēm, ir izteikuši vēlmi dalīties pieredzē asociācijas rīkotajā Ievadkursā. Katrs no lektoriem ir atvērts jautājumiem, diskusijām un kopīgiem labāko risinājumu meklējumiem šī kursa ietvaros. 


MĒRĶAUDITORIJA

Ievadkurss paredzēts uzņēmumu un nodaļu vadītājiem, nepārtrauktu uzlabojumu speciālistiem un visiem tiem, kuri ir nepārtrauktu uzlabojumu ieviešanas pašā sākumā un vēlas gūt priekšstatu par biznesa efektivitātes paaugstināšanas metodēm un to ieviešanas pamatiem. 

IEVADKURSA PROGRAMMA
 
24.02.2020. 
18.00 - 21.00
02.03.2020.
18.00 - 21.00
04.03.2020.
18.00 - 21.00
Ruslans Sosinovičs Andrejs Šišovs (5S)
Ruslans Sosinovičs (SMED)
Kārlis Urbāns
Lean būtība 5S un SMED pamati Zudumu atklāšanas un novēršanas metodes
 • Lean būtība un 5 principi.
 • Vēsture un Toyota māja.
 • Zudumu veidi (piemēri pakalpojumu un ražošanas jomās).
 • Spēle par zudumiem, Lean pamatprincipiem.
 • Mājasdarbs par zudumiem.
 • Metodes būtība.
 • 5S posmi (piemēri no ražošanas un pakalpojumiem).
 • 5S spēle.
 • Ievads SMED metodē: vēsture, darbības principi, pielietojums un ieguvumi.
 • SMED simulācija uz iekārtu trenažieriem.
 • Mājasdarba par zudumiem prezentēšana.
 • Zudumu atklāšana (stāvēšana krīta aplī, ēnošana, u.c.).
 • Praktiskais grupu darbs.
 • Galveno cēloņu noteikšana (5kāpēc, zivs asaka, Pareto u.c.).
09.03.2020.
18.00 - 21.00
16.03.2020.
18.00 - 21.00
17.03.2020.
18.00 - 21.00
Baiba Drēgere - Vaivode Jānis Freibergs Jānis Leilands
Zudumu atklāšanas un novēršanas metodes TOC pamatprincipi Spēle Lean principu izpratnei
 • Praktiskais darbs, pielietojot zivs asakas metodi.
 • Snieguma vadība.
 • Standartizācija (SOP).
 • Praktiskais darbs.
 • Zudumu vadības rīki ( Poka Yoke; Andon; SMED).
 • TOC pamatprincipi.
 • Procesa plūsma, šaurās vietas atrašana un soļi tās novēršanai.
 • Spēle.
 • KANBAN
 • Līdzsvarošana.
 • JIT principi darba organizēšanā.
 • PULL principa pielietošana.
 • Komandas un mērījumu loma procesa uzlabošanā.
 • Vienas vienības plūsma, darbavietu iekārtošana (5S), vizualizācija.

LEKTORI

NORISES VIETA

Valdo centrs, Bauskas iela 58a Rīga
Telpa - Lielā zāle, pa labi no ieejas ar liftu vai pa kāpnēm jānokļūst 2. stāvā, pa labi. 

Autostāvvieta Valdo centra teritorijā par brīvu, iebraukšana teritorijā no Skaistkalnes ielas puses. 

DALĪBAS MAKSA

BEA biedriem: 299 EUR plus PVN
Pārējiem: 449 EUR plus PVN

Dalības maksā ietverta kafijas pauze.

Aicinām pieteikties līdz 21.02.2020.

Piesakoties mācībām dalībnieks piekrīt, ka mācību norises laikā dalībnieks var tikt fotografēts, un iegūtās fotogrāfijas var tikt izmantotas asociācijas publicitātes materiālos mājas lapā un sociālajos tīklos.
 
...............................................................Pieteikties! ..............................................................


Vairāk informācijas par mācībām:

Anita Stukāne
e-pasts: anita@efektivs.lv
mob.tālr.: +371 26466262


Kā nokļūt Valdo centrā ar sabiedrisko transportu?

Ēkas tiešā tuvumā: 

Autobuss: 23, 26, pietura ‘’Skaistkalnes iela’’
Tramvajs: 10, pietura ‘’Skaistkalnes iela’’